Start

Arcade Parts

Arcade Stick

MAK/Superguns

Articles

Autor: kowal©

Projekt panelu kontrolnego

 

           Projekt panelu kontrolnego zależy od gier. Wzory poszczególnych paneli pod gry dedykowane należy poszukać w sieci. Tutaj omówię jedynie standardowe klasyczne panele i jakie aspekty należy uwzględnić przy wstępnym projekcie aby nam się komfortowo grało.

Blat

Rozmiar blatu

           Bardzo ważna sprawą jest rozmiar blatu naszego panelu na długość i szerokość. Zazwyczaj komfort na długość zapewnia wymiar będący odpowiednikiem dwóch dłoni rozłożonych płasko względem siebie. Szerokość zaś odpowiada długości dłoni. Wymiary te są często zbliżone do wielkości 30x20cm a więc wymiarami jest to blisko formatu A4.

Rozmieszczenie joysticka i przycisków na blacie

           W salonie przy automacie zazwyczaj staliśmy a ręce spadały nam luźno na przyciski. Grając na konsoli bądź PC zawsze siedzimy a ręce będą zgięte w łokciach. Co za tym idzie będziemy chcieli oprzeć cała dłoń na panelu aby się nie męczyć utrzymywaniem nadgarstka w powietrzu. Jeśli zrobimy panel na wzór krótkiego takiego jak w automacie okaże że połowa dłoni będzie wystawać poza panel a jego krawędź będzie się nam wbijać w nasadę dłoni.

Ilość przycisków

           Teoretycznie z największej ilości przycisków korzystają fightery ale nawet one nie wykorzystują więcej jak 6 przycisków. Odradzam budowanie paneli opartych o 8 przycisków bo te dwa dodatkowe zwyczajnie przeszkadzają. Jednak liczba 6 może okazać się niewystarczająca aby mieć panel uniwersalny zapewniający odtworzenie konfiguracji z różnych gier np. UMK3 lub NeoGeo.

Poziom joysticka względem przycisków

           Pamiętać należy żeby ręka trzymająca joystick miała mniej więcej równy poziom z ręka leżącą na przyciskach. Wiele osób woli nawet ułożyć joystick na linii dolnego rzędu przycisków. Mamy wtedy lepszą synchronizacje ruchów oraz większy komfort w graniu. Tak więc nie umieszczajmy joysticka w wyższej linii jak przyciski bo to się dosyć szybko zemści.

Odległości miedzy otworami

           Odległości są uzależnione w pierwszej kolejności od wymiarów i sposobu montażu kontrolera i przycisków. W drugiej kolejności decydują standardy regionalne które można wyraźnie zaobserwować w przypadku japońskich czy amerykańskich układów.

Odległość joysticka względem przycisków

           Na oryginalnych automatowych panelach odległość joysticka od pierwszego przycisku zazwyczaj jest nieduża przykładowy japoński standard to około 59mm. Nie sugerujmy się tym bo to zbyt mało aby mieć pełen komfort. Może się zdarzyć że kciuki będą zawadzać o siebie szczególnie gdy ktoś ma duże dłonie. Mała odległość była podyktowana oszczędnością miejsca na panelu który musiał obsłużyć dwóch graczy. Zaoszczędzone w ten sposób centymetry zagospodarowywano zwiększając odległość miedzy graczami aby nie szturchali się łokciami. Również węższe ułożenie joysticka względem przycisków samo w sobie wymuszało ciaśniejsze trzymanie rąk a tym samym łokci. Nie przekraczajmy również wartości 120mm bo zaczniemy tracić synchronizacje obu rąk polecam wartości z przedziału 75-95mm. Optymalna odległość z własnego doświadczenia to 80mm.

Odległości między przyciskami

           Przyciski Seimitsu i Sanwy wpinane na klips mogą mieć mniejsze odległości pomiędzy kolejnymi przyciskami i możliwe jest ich zapięcie nawet gdy odległości pomiędzy środkami otworów często wynoszą zaledwie 34mm. Przyciski zakręcane na nakrętkę wymagają znacznie więcej miejsca aby nakrętki nie zablokowały się o siebie. Przyciski Seimitsu i iL mają nakrętki o średnicy 35mm, podobnie jest z podkładkami dystansowymi w przyciskach CROWN. Natomiast nakrętki Sanwy mają średnicę aż 36mm. Proponuje dodać minimum 0,5mm do tych wymiarów aby uniknąć zakleszczenia nakrętek. Małe odległości można stosować jedynie w panelach z metalu. W USA i Euro odległości zawsze wynosiły więcej i sięgały 38-42mm przyczyna leżała głównie w fakcie montażu przycisków w drewnianych panelach i dodatkowe milimetry w odległości często były niezbędne dla trwałości panelu. Cienkie ścianki pomiędzy kolejnymi przyciskami mogły zwyczajnie ulec uszkodzeniu pod naciskiem gracza czy wstrząśnienia panelu podczas transportu. Zwłaszcza w przypadku paneli z MDF który to materiał łatwo się wkrusza. Na potrzeby domowe jednak nawet w MDF można zaryzykować odległość 36,5mm i nie powinno się nic stać o ile nie będziemy walić pięścią w przypływie amoku po przegranej. Osobiście uważam że powinniśmy się starać układać przyciski jak najbliżej i wartość 36,5 uznać za wzorcową.

           W pionie między rzędami odległości są zwyczaj większe i sięgają od 38-39mm w przypadku japońskich paneli i 38-42mm dla standardów amerykańskich i europejskich. Najczęściej przewija się wymiar 39mm i osobiście uważam że jest on najlepszy dla odległości w pionie.

Wysokość wystającego joysticka

           Joystick a właściwie jego trzon (shaft) powinien wystawać na odpowiednią odległość ponad blatem. W przypadku joysticków zakończonych szczytem balltop minimalny wymiar jaki zapewnia komfort to 20mm zaś maksymalny nie powinien przekroczyć 33mm. Optymalna wysokość trzonu to 25mm i w tą wartość należy celować dobierając grubość panelu do modelu joysticka. Wyjątkiem od tej reguły są retro panele gdzie trzon joysticka balltop wystawał na około 15mm.

           W przypadku drążków battop niezbędne minimum to 8mm maksimum zaś 15mm.

           Zbyt mały wymiar wystającego trzonu na wysokość sprawi że chwyt gałki w wielu przypadkach nie będzie prawidłowy lub wręcz niemożliwy zwłaszcza podchwyt na balltop. Zbyt duża wysokość prowadzi do różnicy miedzy poziomem dłoni spoczywającej na przyciskach i joysticku. Powoduje to problemu z synchronizacją ruchów np. wszystkie komendy gdzie wymagane jest równoczesne wpisanie kierunku wraz z przyciskiem f+A, d/f+A. Jeśli joystick jest za wysoki a mamy gotowy panel w którym go montujemy to wystarczy dołożyć odpowiedniej wysokości podkładki dystansowe, najlepiej sprawdzają się w tym nakrętki na śruby.